U maakt gebruik van een oude webbrowser waardoor deze site niet naar behoren zal werken. Download de laatste versie van uw browser of gebruik een alternatief als Google Chrome.

Bouwberaad West-Brabant

"Regio pakt verbouwing van Nederland op, maar meer duidelijkheid is gewenst"

Regio West-Brabant ambieert een koppositie bij de uitvoering van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Tijdens het jaarlijkse Bouwberaad West-Brabant op maandag 26 november in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur bespraken overheid, brancheverenigingen en bedrijven het Klimaatakkoord en de gevolgen daarvan voor burgers en lokale bedrijven. De ervaringen van koplopers uit de regio inspireerden de 120 aanwezigen om niet te lang op wetgeving en gedetailleerde duidelijkheid te wachten, maar nu al als regio de handen uit de mouwen te steken.

Diverse sprekers uit het bedrijfsleven, de overheid en brancheverenigingen geven, onder leiding van dagvoorzitter Paul Vermeulen, tijdens dit Bouwberaad - georganiseerd door UNETO VNI, Bouwend Nederland, Rabobank en Provincie Noord-Brabant - een presentatie over hun inspanningen en uitdagingen voor de energietransitie van West-Brabant. De middag is opgedeeld in drie blokken: bestuurders, koplopers en verbinders.

Zesduizend opgeleide installateurs
Anne Marie Spierings, gedeputeerde Energie van Provincie Noord-Brabant, ziet voor de provincie vooral de rol van aanjager en kennisdeler weggelegd. Ook kan ze gemeenten financieel ondersteunen bij het verstrekken van leningen aan goede initiatieven. Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO VNI, stelt vervolgens dat er twee partijen zijn die de plannen uiteindelijk moeten implementeren: Bouwend Nederland en UNETO VNI. "We willen graag aansluiten bij de gesprekken op lokaal niveau en zoeken naar oplossingen die voor verschillende wijken mogelijk zijn. Er valt veel te winnen als we in de keten samenwerken."

Duidelijkheid en continuïteit
Henk Homberg, vicevoorzitter van Bouwend Nederland, vult Terpstra's verhaal aan met een dringende oproep aan opdrachtgevers: zorg voor duidelijkheid, daadkracht en schaalgrootte. Ook financierbaarheid en continuïteit zijn enorm belangrijk. "De bouw en installatietechniek moeten straks tot veertig procent op kosten besparen. Bedrijven zijn daartoe bereid, maar dan moeten ze weten dat hun investeringen en uitvindingen ook de komende jaren toegepast kunnen worden." Ook Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij Rabobank, staat te springen om meer duidelijkheid van de overheid, maar wil ondertussen een financieringsoplossing vinden waardoor particulieren wel maatregelen kunnen nemen om hun huis te verduurzamen, maar niet zelf met een restschuld blijven zitten. "Jammer dat gebouwgebonden financiering voorlopig wettelijk nog niet mogelijk is." Toine Theunis, wethouder van gemeente Roosendaal, benoemt het warmtenet in zijn stad, waarmee een hele wijk met restwarmte van afvalverbranding wordt verwarmd. Ook is het één van de eerste gemeenten die dertig hectare aan zonnepanelen liet bouwen. "De volgende stap is het verduurzamen van particulier woningbezit, maar dat kost gauw dertigduizend euro per woning. Wie gaat dat betalen en hoe kan ik inwoners verleiden die investering te doen? Wetgeving zou mij hierbij enorm kunnen helpen”, aldus de wethouder.

Koplopers
In het tweede deel volgen een aantal inspirerende voorbeelden van bedrijven die de wetgeving niet afwachten en nu al volop gasloos bouwen. Sprekers zijn Lars Paantjes van Sprangers Bouw, Erik van den Bergh van Bergh Bouw, Frank Bogers van Bogers Installatie BV en Corné Roovers van Coro Zonnepanelen BV. Laatstgenoemde is specialist op het gebied van zonne-energie vanuit de gedachte van rendement. De investering levert uiteindelijk altijd meer op dan de aanschafprijs. Coro ontwikkelde ook infrarood-panelen waarmee 's zomers elektriciteit opgewekt wordt, die 's winters het huis verwarmt. Dit maakt een warmtepomp overbodig. Een gasloos gebouw is voor particulieren en ook voor veel mkb’ers gemakkelijk te bereiken, vertelt Roovers. “Maar de overheid moet wel zorgen voor duidelijkheid. Wat gebeurt er met de salderingsregeling en hoe gaan we de opslag van energie regelen? Voer regels in die minimaal de komende tien jaar zullen gelden. Dan durven bedrijven op te schalen en kunnen we aan alle vraag voldoen. Met die duidelijkheid is er een zonnige markt voor alle installateurs aanwezig."

Ambities lokaal realiseren
In het derde blok wordt de verbinding gelegd tussen de landelijke ambities en de lokale praktijk. Greetje Bos van gemeente Breda, Ruud van den Boom van Woonkwartier, Erik Colijn van Bouwschool Breda en Onno Eigeman van Stichting Stoer/ EC Halderberge bespreken wat er nodig is om de ambities lokaal te realiseren. In Breda reist een compleet circulair gebouwd Tiny House rond om het verhaal van de energietransitie bij de burgers te brengen. En dat werkt, de aanloop is enorm! Greetje Bos, wethouder Energietransitie in Breda, doet daarnaast een oproep aan alle partijen in de zaal om zich aan te sluiten bij de stakeholders bijeenkomst. “Samen zoeken we verder naar tools om de transitie in Breda mogelijk te maken.” De uitnodiging wordt direct aangenomen door een makelaar in de zaal die graag de helpende hand wil bieden om afspraken en subsidieregelingen uit te dragen aan kersverse woningbezitters.

Onno Eigeman geeft een ander voorbeeld van verbinding met lokale bewoners. Hij richtte Energiek Halderberge op om duurzaamheid in de gemeente mogelijk te maken. Inwoners van Halderberge kunnen eenvoudig lid worden en meebeslissen. Ook kunnen ze meedoen aan de gezamenlijk inkoopactie zonnepanelen of gezamenlijk overstappen op groene energie. "We hebben ontzettend veel gesprekken met bewoners gehad en dat was zeer waardevol. Ik kan alle gemeentes aanraden een Energie Corporatie op te richten."

Mystery guest
Afsluiter van de middag is 'mystery guest' Vera Pieterman, plaatsvervangend directeur klimaat en energie op het ministerie van economische zaken en klimaat. "We zijn met de grote verbouwing van Nederland bezig. Vandaag heb ik gehoord dat het vraagstuk in al haar complexiteit hier begrepen wordt. De energietransitie gaat in de regio echt gebeuren. In de eerste plaats praten we over een technische transitie. Hoeveel duurzame energie wekken we op, hoeveel gebouwen verduurzamen we? Maar het is natuurlijk ook een grote maatschappelijke transitie die binnenkomt in ieders leven. Daarvoor moeten we bijna van deur tot deur met mensen gaan praten en daar heb ik vandaag goede voorbeelden van gehoord. Ook is er een heldere oproep gedaan voor meer duidelijkheid en voorspelbaarheid. Daar doen we als landelijke politiek ons best voor, maar volgens mij is de kracht van de regio dat ze binnen de gestelde kaders vervolgens kunnen zeggen: dit is wat wij afspreken. Zó pakken wij het wijk voor wijk aan."